מחירון בעלי מקצוע וויפיקס מציג את טווח המחירים המומלץ לעבודות הנפוצות בכל קטגוריה.
 המחירון מתעדכן באמצעות סטטיסטיקה על אלפי עבודות אמיתיות שבוצעו על ידי בעלי מקצוע המפרסמים בוויפיקס wefix, ונאספו על ידי בקרת השירות שלנו.

 המחירון מייצג את מחירי השוק של בעלי המקצוע בכל תחום, משלב פירוט מלא של מרכיבי העבודה וכן את האלמנטים שעשויים
להשפיע על המחיר הסופי של השירות.